Kategoriarkiv: Astra

Elliot Lundegård är Astras nya chefredaktör

Elliot Lundegård tog över som chefredaktör för Astra från och med januari 2020. Hen efterträder den tidigare chefredaktören Vilhelmina Öhman. Lundegård är filosofie kandidat och har en bakgrund som fristående skribent samt inom förlaget Dockhaveri. Under rekryteringen imponerade Lundegård med sin inklusiva vision om feminism.

– Vi blev mycket imponerade av Elliots genomtänkta vision för tidskriften samt dialogbetonade arbetssätt. Dessutom ser vi fram emot hur Elliot tar med erfarenheter ur sin mångsidiga feministiska bakgrund och inkluderar dem i chefredaktörskapet, säger ordförande Ina Biström från utgivarföreningen för tidskriften Astra.

Som chefredaktör kommer Lundegård arbeta för att Astra ska vara en intersektionell tidskrift, som ger plats för många olika feministiska röster och teman. För att tillgängliggöra Astra ännu mer och skapa interaktion med läsarna har Elliot planer på att blanda längre texter med kortare insändare, serier och fristående bilder.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att ha fått jobbet som chefredaktör för tidskriften Astra, med sin över hundra år långa historia som feministisk plattform, säger Elliot Lundegård, och fortsätter: Det ska bli en rolig utmaning att balansera redaktörsansvaret med den viktiga feministiska egenskapen att lyssna och ta in olika feministiska röster och erfarenheter än dem jag själv bär på. Jag vill att Astra ska vara en modig, aktuell och tillgänglig tidskrift som inte ryggar inför stora frågor eller olikheter också inom feminismen. Våra skillnader och vår bredd är ju vår rörelses styrka!

Astra söker ny chefredaktör

Är du intresserad av ett kreativt arbete där du får förverkliga dina ambitioner och visioner samtdigt som du gör Svenskfinland mer feministiskt? Sök jobbet som Astras chefredaktör!

Som chefredaktör arbetar du tillsammans med en redaktion som utgörs av Art Director och administrations- och ekonomiansvarig. Astras styrelse fungerar som arbetsgivare och ansvarar för ekonomin. 

Till arbetsbilden hör att:
· Planera och koordinera arbetet med tidskriften. Spåna fram innehåll, kontakta skribenter och hålla kontakt med medarbetare.
· Redigera innehåll och korrekturläsa texter.
· Själv producera innehåll, i mån av vilja och tid.
· Tillsammans med styrelsen delta i planerandet och genomförandet av evenemang, som t.ex. bokmässor och releasefester.
· Upprätthålla och utveckla Astras kontaktnät och olika samarbeten i Finland och Norden. · Upprätthålla och utveckla Astras närvaro i sociala medier. Uppdatera WordPress-sidan astra.fi.
· Vara medveten om tidskriftens ekonomiska sida, även om styrelse och administrations- och ekonomiansvariga sköter det praktiska arbetet med att söka understöd och betala ut arvoden.
· Kunna arbeta självständigt och sätta gränser, men också vara medveten om att det här är ett arbete som förutsätter flexibilitet gällande t.ex. arbetstider.

Dessutom ska du:
· Ha god svenska.
· Vara feminist och vilja göra feminism tillsammans med andra.

Chefredaktörstjänsten är på deltid och innefattar i nuläget 10 timmar/vecka. Lönen (2145 euro/kvartal) betalas som arvode i samband med varje nummer (4 nr/år).

Anställningen är tvåårig och pågår officiellt från 1.1.2020–31.12.2021. Dock ser vi gärna att den som tillträder tjänsten inleder arbetet redan från och med 1.11.2019, för att på ett lägre timantal under hösten arbeta med nummer 4/2019 tillsammans med nuvarande chefredaktör och inleda planeringen för 2020. På så vis hoppas vi göra övergången så smidig som möjligt. Höstens arbete är givetvis också arvoderat.

Ansökan ska lämnas in senast den 30.9 (kl. 23.59) och ska innefatta cv, en fritt formulerad ansökan, samt en A4 där du kort skissar upp idéer och planer för hur Astra skulle se ut och utvecklas med dig vid rodret. Det är också möjligt att söka jobbet tillsammans med en eller flera personer och dela upp arbetstiden sinsemellan.

Ansökan skickas per mejl till astra.styrelse@gmail.com.

Frågor som rör anställningen riktas till astra.styrelse@gmail.com eller till ordförande Ina Biström på telefonnummer 0443191188.

Välkommen in med din ansökan!

Vilhelmina Öhman är Astras nya chefredaktör

Vilhelmina Öhman tar över som chefredaktör för tidskriften Astra från och med november 2018. Öhman tar över efter den tidigare chefredaktören Nina Nyman. Hon är kandidat i humanistiska vetenskaper och studerar nordisk litteratur vid Helsingfors Universitet. Öhman har tidigare suttit i styrelsen för Astras utgivarförening. Hon imponerade under rekryteringsprocessen med sina visioner och sin samhällspolitiska udd.

– Vi är glada och ivriga över att få Vilhelmina som Astras nya chefredaktör. Hon har en modig framtoning och ryggar inte för att ta ställning i politiska frågor, samtidigt som hon också vill höja tidskriftens kulturella profil. Dessutom uppskattar vi hennes ambition att göra tidskriften ännu mer intersektionell, säger Ylva Perera, ordförande för Astras utgivarförening.

Som chefredaktör tänker Öhman fortsätta att vara en aktiv deltagare i samhällsdebatten såväl genom tidskriftens innehåll som genom tidningens närvaro på nätet och live-evenemang i samband med utgivning av nya nummer. Öhman strävar också efter att bredda läsarkretsen genom en starkare närvaro i Sverige.

– Astra har haft 100 mäktiga och underbara år bakom sig och har varit en viktig samlingspunkt och en arbetsplats för många feminister och jag är glad att jag får ta Astra till sitt nya sekel. Jag ser fram emot att jobba med Astras alla skribenter och illustratörer och tillsammans skapa tankeväckande nummer under viktiga teman. Det första numret 2019 kommer att ha temat “underliv”. Det finns några politiska frågor som vi i Astra speciellt vill lyfta fram det kommande året och det är införandet av en samtyckeslag och en förnyelse av translagen, säger Vilhelmina Öhman.

Astra är årets kvalitetstidskrift hos Kultti

Astra har valts till årets kvalitetstidskrift av vår systerorganisation Kultti.

Bland prismotiveringarna står bland annat att ”Astra har ett fräscht, öppet och internationellt grepp. Utformningen är underbar och egen, dessutom är den luftig, trots att sidorna är tjocka. Alla som är av den åsikten att feminism inte längre behövs borde läsa några sidor av Astra.”

Priset delas ut till en kultur-, opinions- eller vetenskapstidskrift av god kvalitet, och delas ut av Kultti för tionde gången i år. Priset är 2 000 euro.

Till prisjuryn hörde filosofen Tuomas Nevanlinna, docent Maija Töyry, författaren och bildkonstnären Katariina Souri samt fotografen Tuomo Manninen.

Tidskriftscentralen gratulerar Astra och önskar lycka till i den nordiska tidskriftstävlingen senare i år!

Astra söker ny chefredaktör!

Astra söker ny chefredaktör!

Är du intresserad av ett kreativt feministiskt arbete där du får förverkliga dina ambitioner och visioner? Sök jobbet som Astras chefredaktör!

Som chefredaktör ska du, i samarbete med resten av redaktionen och Astras styrelse, bland annat:

– Planera och koordinera arbetet med tidskriften, idea fram innehåll, kontakta skribenter och hålla kontakt med medarbetare.

– Redigera innehåll och korrekturläsa texter.

– Själv producera innehåll i mån av vilja och tid.

– Planera och genomföra olika evenemang som till exempel bokmässor och releasefester.

– Upprätthålla och utveckla Astras kontaktnät och olika samarbeten i Finland och Norden.

– Upprätthålla och utveckla Astras närvaro i sociala medier.

– Tillsammans med styrelsen ansvara för Astras finansiering, bland annat genom att ansöka om understöd.

– Vara feminist.

Anställningen är tvåårig, från 1.6.2014 till 31.5.2016. Arbetet är på deltid och lönen är i form av ett arvode per nummer (4 nr/år).

Ansökan ska vara inlämnad senast den 3.3.2014 och bestå av cv, en fritt formulerad ansökan samt en A4 där du kort skisserar upp idéer och planer för hur Astra skulle se ut och utvecklas med dig vid rodret. Det är också möjligt att söka jobbet tillsammans med en eller flera personer. Ansökan skickas per mail till astra@astra.fi.

Frågor? Kontakta astra@astra.fi eller ring 040-778 32 50.

Vi lever!

Vi lever!
Ryktet om printens död är förhastat, åtminstone för tidskrifternas del

Helsingfors bokmässa
Edith Södergan-scenen, lördagen 26.10. kl 11.30

Deltagare:
Sara Eriksson, chefredaktör för Astra
Trygve Söderling, huvudredaktör för Nya Argus
Heidi von Wright, chefredaktör för Presens
Kaj-Gustaf Bergh, vd för Föreningen Konstsamfundet

Moderator: Thomas Rosenberg

Sara Eriksson ny chefredaktör för Astra

Sara Eriksson, 23, tog över som ny chefredaktör för Astra Nova i juni 2012. I och med redaktörsbytet bytte tidskriften också namn till Astra och förnyades från grunden. Nya Astra är nu en uttalat feministisk tidskrift och har en modern och fräsch design, skapad av tidningens AD Taika Mannila.
Feminism gäller alla och Astra riktar sig till både unga och gamla, kvinnor och män, gender blenders och alla där emellan.
– Vi vill få läsaren att tänka till och tänja på sina gränser. Vi ska ge nya perspektiv, idéer och väcka känslor, säger Sara Eriksson. Jag brinner för jämställdhetsfrågor och vill ge Astra Nova en tydligare feministisk linje.
Astra ska vara en samlande kraft för feminister på svenska i Finland. Målet är att skapa ett feministiskt nätverk kring tidskriften, genom aktivitet på nätet och evenemang för läsarna. Astra samarbetar också med nordiska systertidskrifter och andra feministiska aktörer, både i Finland och i grannländerna.
– Vi vill väcka debatt och kommer att synas och höras på många håll. Feministiska frågor är lika aktuella och viktiga i dag som 1919 när tidningen grundades, säger Eriksson.

Astra Nova fick kulturtidskriftspriset 2011

Vid Tidskriftscentralens utdelning av det första finlandssvenska kulturtidskriftspriset delade verksamhetsledare Christian Lång och förre statsminister Paavo Lipponen ut priset till Astra Nova, som Lipponen valt till vinnare med följande motivering:

”Som ’en tidskrift med kvinnoperspektiv’ publicerar Astra Nova främst artiklar och reportage om kvinnofrågor. Tidskriftens feministiska journalism är mycket mångsidig, mångkulturell och intressant med fräscha ideer och nyheter. Som exempel på detta kan nämnas bl.a. ett reportage om VAU, en holländsk kamporganisation för äldre kvinnors sak i samhället (nr. 2-3/2010), en artikel om romska kvinnors ställning I Finland (5-6/2010) och en artikel om operans kvinnobild (1/2010). Astra Novas perspektiv sträcker sig från historien till nutid, från det globala planet till Norden och Finland.

Utöver det feministiska är Astra Nova också en allmän kulturtidskrift med informativa och intressanta artiklar om teater, musik, litteratur, konst och arkitektur. Tidskriftens layout med väl utvalda bilder lockar till läsning. Helheten är sympatisk även for en manlig läsare”

Styrelsemedlemmarna Julia Wiraeus och Andrea Svanbäck tog emot priset på G18 i Helsingfors 4.5.11.