Kategoriarkiv: Fredsposten

Fredsposten är årets kulturtidskrift 2022

Det åttonde finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 5 000 euro tilldelades kulturtidskriften Fredsposten, som utges av Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry. Pristävlingen anordnades av Tidskriftscentralen rf och vinnaren utsågs i år av president Tarja Halonen. Prisutdelningen ägde rum lördag 18.6 på Bokens Hus i Vasa.

Fr.v. Chefredaktör Christian Lång, språkgranskare Ulla Holmberg, grafisk formgivare Hilda Forss, ordförande Viveca Dahl och lokalredaktör Rita Nordström-Lytz. Foto: Erik Åhman.


President Halonens motivering:
”Det gångna året har på många sätt varit exceptionellt – liksom åren innan. Den upprepade pandemin, händelserna i Afghanistan och nu också Rysslands i februari inledda anfallskrig mot Ukraina. Och i bakgrunden den ständigt pågående kampen för hållbar utveckling.

Kriget i Ukraina har också väckt berättigad oro i Finland. Något som återspeglats i finländarnas uppfattning om säkerhet. Utan att ifrågasätta de fattade besluten gällande militär alliansfrihet, vill jag kraftigt understryka fredsrörelsens betydelse i tider av såväl krig som fred.

Härmed utser jag den gamla och ärorika, modiga Fredsposten till årets kulturtidskrift.

Kulturtidskrifterna har haft det ekonomiskt kärvt de senaste åren. Det samma gäller för fredsrörelsen. Att sammanlänka dessa två gör inte saken lättare. Hjärtliga gratulationer och mitt stöd till Fredsposten och alla andra som tagit del i tävlingen.”Fredsposten blir i och med priset Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska kulturtidskriftstävlingen som ordnas av Nordisk kulturtidskriftsförening NKTF.

Tidskriftscentralen rf, TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.