Språkbruk

Språkbruk 4-2015_omslag

Språkbruk är en populärvetenskaplig finlandssvensk språktidskrift. I Språkbruk kan du läsa om språk ur många olika synvinklar. Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Språkbruk ger också råd och rekommendationer i språkliga frågor och recenserar nyutkommen språklitteratur.