Ikaros

ikaros201003

  • Ikaros är en tidskrift om vetenskaperna och deras roll i samhället
  • Tidskriften fungerar som forum för information och debatt kring frågor som vetenskapers teorier, resultat och anspråk ger upphov till
  • Utkommer 4 ggr/år
  • Chefredaktör: Emma Strömberg
  • Kontaktuppgifter:  ikarostidskrift (at) outlook.com – Hagsgatan 12, 20540 Åbo – +358-50-3088982.www.fbf.fi/ikaros
  • Undervisningsministeriets kulturtidskriftspristagare 2009

Nyheter om Ikaros