Nya argus

Klicka på pärmen för att läsa ett provnummer av Nya Argus

Klicka på pärmen för att läsa ett provnummer av Nya Argus

   • Nya Argus är en vaken och aktuell samhälls- och kulturtidskrift. Både den globala och den nationella utvecklingen uppmärksammas. Tidskriftens ledare, Kommentaren följer med den samhälleliga utvecklingen och den politiska debatten. Nya Argus bevakar finlandssvenska kulturfrågor med tonvikt på språkproblematiken. Vi för en kontinuerlig litteratur och teaterbevakning och presenterar också finländsk litteratur med tanke på nordiska läsare.
   • 10 nr/år
   • nya.argus(at)kolumbus.fi tel: +358 45 671 3327, Brahegatan 18 b A 10, 20100 Åbo
   • www.kolumbus.fi/nya.argus
   • Tidskriftscentralens kulturtidskriftspristagare 2012 (vald av Helena Ranta)

 

Nyheter om Nya Argus