Författararkiv: admin

Fredsposten är årets kulturtidskrift 2022

Det åttonde finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 5 000 euro tilldelades kulturtidskriften Fredsposten, som utges av Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry. Pristävlingen anordnades av Tidskriftscentralen rf och vinnaren utsågs i år av president Tarja Halonen. Prisutdelningen ägde rum lördag 18.6 på Bokens Hus i Vasa.

Fr.v. Chefredaktör Christian Lång, språkgranskare Ulla Holmberg, grafisk formgivare Hilda Forss, ordförande Viveca Dahl och lokalredaktör Rita Nordström-Lytz. Foto: Erik Åhman.


President Halonens motivering:
”Det gångna året har på många sätt varit exceptionellt – liksom åren innan. Den upprepade pandemin, händelserna i Afghanistan och nu också Rysslands i februari inledda anfallskrig mot Ukraina. Och i bakgrunden den ständigt pågående kampen för hållbar utveckling.

Kriget i Ukraina har också väckt berättigad oro i Finland. Något som återspeglats i finländarnas uppfattning om säkerhet. Utan att ifrågasätta de fattade besluten gällande militär alliansfrihet, vill jag kraftigt understryka fredsrörelsens betydelse i tider av såväl krig som fred.

Härmed utser jag den gamla och ärorika, modiga Fredsposten till årets kulturtidskrift.

Kulturtidskrifterna har haft det ekonomiskt kärvt de senaste åren. Det samma gäller för fredsrörelsen. Att sammanlänka dessa två gör inte saken lättare. Hjärtliga gratulationer och mitt stöd till Fredsposten och alla andra som tagit del i tävlingen.”Fredsposten blir i och med priset Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska kulturtidskriftstävlingen som ordnas av Nordisk kulturtidskriftsförening NKTF.

Tidskriftscentralen rf, TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Tidskriftscentralen är samarbetspartner tillsammans med andra tidskriftsorganisationer i en nordisk konferens för kulturtidskrifter i Bergen i Norge 25–26.5.2022. De som deltar på plats i Bergen erbjuds kostnadsfri logi. Se närmare information på engelska nedan. Anmälningslänk till konferensen finns längst ner.
We have some news regarding our conference for cultural journals in the Nordic countries. Due to all the pandemic uncertainties, we have decided to arrange a hybride event after all. We also moved it to an earlier date the same week. For those who would like to participate in the physical meetings, the event is two days (from lunch to lunch May 25-26). 

We hope that many of you would like to attend physically. We’re offering accommodation for those who travel to Bergen.

For those who join us digitally, the event is only on Wednesday May 25.


Digital plattform on Coeo

The conference will run from Coeo, a digital plattform which also will work as a home for our network after this event. Here, all participants will be able to upload their profile in a Expo room, which hopefully will be a solid base for forthcoming events and networking. On Coeo we will also present a pan-nordic poetic programme. 


The Programme

Our programme, as it is planned at the moment will be as follows:

Wednesday May 25  –  Theme: Diversity and translation (digital and physical hybride)

– The  Amanda Gorman debate  – Who should translate what?
–  Small group sessions x 3. Sessions with three journals, about their work with a specific issue, connected to diversity and translation. 
– Seminar following up the small group sessions about diversity and translation. If you did this again, how would you do it? What have you learned today when you talked about your journal with other editors?
– Micro publishers in Nordic. Seminar with Ana Stanićević . 
–  Award. Presenting The best nordic cultural journal of the year.

Thursday May 26 – Workshop seminar (physical only)

– Workshop: Next steps of our nordic collaboration. What can be done and what will the next steps be? 


Registration is open

Registration to our conference is now open for all participants. Please fell in this form:
https://forms.gle/Nkwad7oykt3F5TBA6

Horisont är årets kulturtidskrift 2020

Det sjunde finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 5 000 euro tilldelades den 23.10.2020 kulturtidskriften Horisont, som utges av Svenska Österbottens litteraturförening r.f. Pristävlingen anordnades av Tidskriftscentralen r.f. och vinnaren har i år utsetts av Akademiska Bokhandelns VD Magnus Brundin.

Från vänster: Anna Remmets (redaktör), Hilda Forss (grafisk formgivare, webbredaktör), Camilla Lindberg (redaktör), Christian Lång (verksamhetsledare för Tidskriftscentralen) och Magnus Brundin (VD för Akademiska Bokhandeln). Fotograf: Christel Björkman.


Brundins motivering:
Horisont lyckas med konsten att med lättillgängligt språkbruk och blicken på vår samtid spegla relevanta teman i form av poesi, litteraturrecensioner, noveller och andra konstnärliga uttryck. Det är en konst som i sig är värd att uppmuntra.

Horisont visar en stark förmåga att hålla hög kvalitet samtidigt som det personliga tilltalet och den personliga utgångspunkten i texterna gör att de snabbt känns nära och angelägna för läsaren. Samhällsrelevansen i texterna och att man inte skriver läsaren vare sig på näsan eller över huvudet, gör att Horisont kan utgöra en viktig källa också ur en demokratisk synpunkt.”

Horisont blir i och med priset Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska kulturtidskriftstävlingen som ordnas av Nordisk kulturtidskriftsförening NKTF under år 2021.

Horisont blev också utsedd till årets kulturtidskrift år 2014 av författaren och historikern Herman Lindqvist. År 2010 tilldelade kulturminister Stefan Wallin Horisont Undervisningsministeriets kvalitetspris för kulturtidskrifter.

Tidskriftscentralen r.f., TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskaps-tidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Elliot Lundegård är Astras nya chefredaktör

Elliot Lundegård tog över som chefredaktör för Astra från och med januari 2020. Hen efterträder den tidigare chefredaktören Vilhelmina Öhman. Lundegård är filosofie kandidat och har en bakgrund som fristående skribent samt inom förlaget Dockhaveri. Under rekryteringen imponerade Lundegård med sin inklusiva vision om feminism.

– Vi blev mycket imponerade av Elliots genomtänkta vision för tidskriften samt dialogbetonade arbetssätt. Dessutom ser vi fram emot hur Elliot tar med erfarenheter ur sin mångsidiga feministiska bakgrund och inkluderar dem i chefredaktörskapet, säger ordförande Ina Biström från utgivarföreningen för tidskriften Astra.

Som chefredaktör kommer Lundegård arbeta för att Astra ska vara en intersektionell tidskrift, som ger plats för många olika feministiska röster och teman. För att tillgängliggöra Astra ännu mer och skapa interaktion med läsarna har Elliot planer på att blanda längre texter med kortare insändare, serier och fristående bilder.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att ha fått jobbet som chefredaktör för tidskriften Astra, med sin över hundra år långa historia som feministisk plattform, säger Elliot Lundegård, och fortsätter: Det ska bli en rolig utmaning att balansera redaktörsansvaret med den viktiga feministiska egenskapen att lyssna och ta in olika feministiska röster och erfarenheter än dem jag själv bär på. Jag vill att Astra ska vara en modig, aktuell och tillgänglig tidskrift som inte ryggar inför stora frågor eller olikheter också inom feminismen. Våra skillnader och vår bredd är ju vår rörelses styrka!

Astra söker ny chefredaktör

Är du intresserad av ett kreativt arbete där du får förverkliga dina ambitioner och visioner samtdigt som du gör Svenskfinland mer feministiskt? Sök jobbet som Astras chefredaktör!

Som chefredaktör arbetar du tillsammans med en redaktion som utgörs av Art Director och administrations- och ekonomiansvarig. Astras styrelse fungerar som arbetsgivare och ansvarar för ekonomin. 

Till arbetsbilden hör att:
· Planera och koordinera arbetet med tidskriften. Spåna fram innehåll, kontakta skribenter och hålla kontakt med medarbetare.
· Redigera innehåll och korrekturläsa texter.
· Själv producera innehåll, i mån av vilja och tid.
· Tillsammans med styrelsen delta i planerandet och genomförandet av evenemang, som t.ex. bokmässor och releasefester.
· Upprätthålla och utveckla Astras kontaktnät och olika samarbeten i Finland och Norden. · Upprätthålla och utveckla Astras närvaro i sociala medier. Uppdatera WordPress-sidan astra.fi.
· Vara medveten om tidskriftens ekonomiska sida, även om styrelse och administrations- och ekonomiansvariga sköter det praktiska arbetet med att söka understöd och betala ut arvoden.
· Kunna arbeta självständigt och sätta gränser, men också vara medveten om att det här är ett arbete som förutsätter flexibilitet gällande t.ex. arbetstider.

Dessutom ska du:
· Ha god svenska.
· Vara feminist och vilja göra feminism tillsammans med andra.

Chefredaktörstjänsten är på deltid och innefattar i nuläget 10 timmar/vecka. Lönen (2145 euro/kvartal) betalas som arvode i samband med varje nummer (4 nr/år).

Anställningen är tvåårig och pågår officiellt från 1.1.2020–31.12.2021. Dock ser vi gärna att den som tillträder tjänsten inleder arbetet redan från och med 1.11.2019, för att på ett lägre timantal under hösten arbeta med nummer 4/2019 tillsammans med nuvarande chefredaktör och inleda planeringen för 2020. På så vis hoppas vi göra övergången så smidig som möjligt. Höstens arbete är givetvis också arvoderat.

Ansökan ska lämnas in senast den 30.9 (kl. 23.59) och ska innefatta cv, en fritt formulerad ansökan, samt en A4 där du kort skissar upp idéer och planer för hur Astra skulle se ut och utvecklas med dig vid rodret. Det är också möjligt att söka jobbet tillsammans med en eller flera personer och dela upp arbetstiden sinsemellan.

Ansökan skickas per mejl till astra.styrelse@gmail.com.

Frågor som rör anställningen riktas till astra.styrelse@gmail.com eller till ordförande Ina Biström på telefonnummer 0443191188.

Välkommen in med din ansökan!

Vilhelmina Öhman är Astras nya chefredaktör

Vilhelmina Öhman tar över som chefredaktör för tidskriften Astra från och med november 2018. Öhman tar över efter den tidigare chefredaktören Nina Nyman. Hon är kandidat i humanistiska vetenskaper och studerar nordisk litteratur vid Helsingfors Universitet. Öhman har tidigare suttit i styrelsen för Astras utgivarförening. Hon imponerade under rekryteringsprocessen med sina visioner och sin samhällspolitiska udd.

– Vi är glada och ivriga över att få Vilhelmina som Astras nya chefredaktör. Hon har en modig framtoning och ryggar inte för att ta ställning i politiska frågor, samtidigt som hon också vill höja tidskriftens kulturella profil. Dessutom uppskattar vi hennes ambition att göra tidskriften ännu mer intersektionell, säger Ylva Perera, ordförande för Astras utgivarförening.

Som chefredaktör tänker Öhman fortsätta att vara en aktiv deltagare i samhällsdebatten såväl genom tidskriftens innehåll som genom tidningens närvaro på nätet och live-evenemang i samband med utgivning av nya nummer. Öhman strävar också efter att bredda läsarkretsen genom en starkare närvaro i Sverige.

– Astra har haft 100 mäktiga och underbara år bakom sig och har varit en viktig samlingspunkt och en arbetsplats för många feminister och jag är glad att jag får ta Astra till sitt nya sekel. Jag ser fram emot att jobba med Astras alla skribenter och illustratörer och tillsammans skapa tankeväckande nummer under viktiga teman. Det första numret 2019 kommer att ha temat “underliv”. Det finns några politiska frågor som vi i Astra speciellt vill lyfta fram det kommande året och det är införandet av en samtyckeslag och en förnyelse av translagen, säger Vilhelmina Öhman.

Kontur är årets kulturtidskrift 2018

KONTUR ÄR ÅRETS KULTURTIDSKRIFT 2018

Det sjätte finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 1 000 euro tilldelades på lördag 27.10 under Helsingfors bokmässa kulturtidskriften Kontur, som utges av Kontur r.f. Pristävlingen ordnades av Tidskriftscentralen r.f. och vinnaren har i år utsetts av journalisten Magnus Londen.

Londens motivering:
”Delvis tvåspråkiga Kontur är ett litterärt äventyr i pocketformat. Med utflippad och färghysterisk layout i kombination med personliga och reflekterande texter har Kontur fört in ytterligare en dimension i den brokiga finlandssvenska tidskriftsvärlden. Det är tidstypiskt och insiktsfullt – och till råga på allt skapat med en intellektuell iver som smittar av sig på läsaren. Därför plockar man gärna med den i väskan under ytterligare en dag i ekorrhjulet, som en motkraft och ett motgift till blinkande skärmar.”

Kontur blir i och med priset Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska kulturtidskriftstävlingen som ordnas av Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) under våren 2019.

Tidskriftscentralen r.f., TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.