Skärgård

Ska_rga_rdTidskriften Skärgård är en tidskrift som kombinerar historia och nutid i sin beskrivning av livet i skärgården och kustområdena. Tidskriften dokumenterar inte enbart skärgårdslivet och är inte ett fönster till en exotisk värld. Det är en kulturtidskrift i ordets vida bemärkelse: tidskriften ger sin läsare en mångdimensionell bild av ett visst levnadssätt i fråga om såväl det materiella som det immateriella livet och dess förändringar.

  • 4 nr/år
  • Redaktörer: Nina Söderlund, Kristin Mattsson och Pia Prost, e-post fornamn.efternamn(at)abo.fi
  • Prenumerationer och lösnummer: Anita Julin, e-post fornamn.efternamn(at)abo.fi
  • Adress: Tidskriften Skärgård, Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

 

Nyheter om Tidskriften Skärgård

  • Kvalitetspris till Tidskriften Skärgård
    Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har delat ut kvalitetsprisen för kulturtidskrifter. Priserna på 10 000 euro gick till tidskrifterna Skärgård och Esitys. Enligt kulturminister Pia Viitanen är Finlands fält av kulturtidskrifter omfattande och omväxlande. Medborgarnas aktivitet, tillgången till kultur och de många olika rösterna inom kulturfältet är enligt Viitanen oerhört viktiga. Kulturtidskrifterna upprätthåller en mycket viktig ...
  • TIDSKRIFTEN SKÄRGÅRD NY MEDLEMSTIDSKRIFT
    Åbo Akademi är ny medlem i Tidskriftscentralen rf. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi ger ut Tidskriften Skärgård med fyra temanummer per år. Redaktör är Håkan Eklund. http://www.cll.fi/projekt/skargard/tidskriften-skargard/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *