Kvalitetspris till Tidskriften Skärgård

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har delat ut kvalitetsprisen för kulturtidskrifter. Priserna på 10 000 euro gick till tidskrifterna Skärgård och Esitys.

Enligt kulturminister Pia Viitanen är Finlands fält av kulturtidskrifter omfattande och omväxlande. Medborgarnas aktivitet, tillgången till kultur och de många olika rösterna inom kulturfältet är enligt Viitanen oerhört viktiga. Kulturtidskrifterna upprätthåller en mycket viktig och mångsidig samhällelig diskussion i Finland.

– Det är viktigt att också mindre grupper aktörer som kanske delvis verkar i marginalen blir sedda och får sin röst hörd. Kulturtidskrifterna ifrågasätter självklarheter och de engagerar sig. De är utmanare, stigar som leder till ett mångfaldigt och interaktivt Finland, sade Viitanen.

Enligt kulturminister Viitanen befinner sig kulturtidskrifterna i en ny situation på grund av brytningsskedet inom medievärlden. – I och med att informationskanalerna ökar har människor allt lättare att komma åt innehåll. Det här innebär nya möjligheter också för kulturtidskrifter när det gäller att nå en ny publik. Samtidigt har mängden innehåll på internet vuxit explosionsartat. En sak är ändå klar: det skrivna ordet väger tungt.

Kulturtidningsnämndens prismotivering

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård är en tidskrift som kombinerar historia och nutid i sin beskrivning av livet i skärgården och kustområdena. Tidskriften dokumenterar inte enbart skärgårdslivet och är inte ett fönster till en exotisk värld. Det är en kulturtidskrift i ordets vida bemärkelse: tidskriften ger sin läsare en mångdimensionell bild av ett visst levnadssätt i fråga om såväl det materiella som det immateriella livet och dess förändringar.

Tidskriftens temanummer uppvisar oerhört engagerat redaktionsarbete där ett fint bildmaterial stöder ett innehållsmässigt mångsidigt artikelutbud av hög kvalitet och där det litterärt estetiska och det vetenskapliga för en dialog sinsemellan. Läsaren återvänder ofta till gamla nummer för att läsa någon artikel på nytt eller bara för att bläddra i tidskriften, ifall man ännu skulle hitta något nytt och intressant. Genom sin yrkesskicklighet och hängivenhet är Skärgård är ett gott exempel för flera kulturtidskrifter som verkar vara gjutna i samma form och som specialiserat sig på endast ett snävt ämnesområde. Skärgård för tankarna till yrkesskickligheten hos en träsnidarmästare i traditionellt träbåtsbygge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *