Ikaros

  • Ikaros är en tidskrift om vetenskaperna och deras roll i samhället
  • Tidskriften fungerar som forum för information och debatt kring frågor som vetenskapers teorier, resultat och anspråk ger upphov till
  • Utkommer 4 ggr/år
  • Chefredaktör: Christoffer Steffansson
  • Kontaktuppgifter:  ikarostidskrift (at) outlook. com
  • http://www.tidskriftenikaros.fi/
  • Undervisningsministeriets kulturtidskriftspristagare 2009

Nyheter om Ikaros