Bli medlem

Tidskriftscentralen erbjuder sina medlemstidskrifter:

  • samarbete
  • synlighet
  • spridning
  • fortbildningsstöd
  • intressebevakning

Tidskriftscentralens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Varje sammanslutning med rättskapacitet eller myndig privatperson, som äger finlandssvensk kultur-, opinions- eller vetenskapstidskrift och som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Under år 2019 är anslutningsavgiften (engångsavgift) 100 euro och medlemsavgiften 50 euro.

Fritt formulerad ansökan kan skickas till:
Tidskriftscentralen rf
Wolffskavägen 36 / F11
65200 VASA
E-post: christian (at) tidskriftscentralen . fi