Bli medlem

Tidskriftscentralen erbjuder sina medlemstidskrifter:

  • samarbete
  • synlighet
  • spridning
  • fortbildningsstöd
  • intressebevakning

Tidskriftscentralens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Varje sammanslutning med rättskapacitet eller myndig privatperson, som äger finlandssvensk kultur-, opinions- eller vetenskapstidskrift och som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

  • Tidskrift: En periodisk publikation, som också kan uppdateras löpande.
  • Finlandssvensk tidskrift: Enspråkigt svensk tidskrift som utkommer i Finland.

Anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Under år 2023 är anslutningsavgiften (engångsavgift) 100 euro och medlemsavgiften 90 euro.

Fritt formulerad ansökan kan skickas till:
Tidskriftscentralen rf
Kyrkoesplanaden 29 L1
65100 VASA

Ansökan ska skrivas under av den/de som har namnteckningsrätt.