Eos

eos_8-2012_stor

  • Eos är en finlandssvensk barntidning, som utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf.
  • Eos utkommer under skolåret med sju nummer.
  • eos.nykter.fi

Nyheter om Eos

  • Eos blev årets kulturtidskrift för andra gången Det femte finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 3 000 euro tilldelades lördagen den 23.1.2016 under Mediespråk i Vasa barntidningen Eos, som utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f. Pristävlingen ordnades av Tidskriftscentralen r.f. och vinnaren har i år utsetts av journalisten Kerstin Kronvall. Akademiska Bokhandeln stod för en tredjedel av prissumman. Kronvalls motivering: “Tidskriften Eos vänder sig till barn ...
  • Eos blev årets kulturtidskrift Riksdagsledamot och f.d. kulturminister Stefan Wallin har utsett Eos till årets kulturtidskrift. Prissumman på 1.500 euro utdelades under Konstens natt i Helsingfors den 22.8.2013. Eos hör till de tidskrifter i Finland som redan blivit något av en tryckt institution. Grundad 1893 har den hört till den finländska barn- och ungdomskulturen under en smärre evighet. Eos lyckas fortfarande ...
  • Eos ny medlem Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf godkändes som medlem i Tidskriftscentralen 24.9.2011. Förbundet ger ut barntidningen Eos.