Eos

eos_8-2012_stor

 • Eos är en finlandssvensk barntidning, som utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf.
 • Eos utkommer under våren 2021 med 3 nummer och upphör därefter som prenumerationstidning.
 • eos.nykter.fi

Nyheter om Eos

 • Eos blev årets kulturtidskrift för andra gången
  Det femte finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 3 000 euro tilldelades lördagen den 23.1.2016 under Mediespråk i Vasa barntidningen Eos, som utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f. Pristävlingen ordnades av Tidskriftscentralen r.f. och vinnaren har i år utsetts av journalisten Kerstin Kronvall. Akademiska Bokhandeln stod för en tredjedel av prissumman. Kronvalls motivering: ”Tidskriften Eos vänder sig till barn ...
 • Eos blev årets kulturtidskrift
  Riksdagsledamot och f.d. kulturminister Stefan Wallin har utsett Eos till årets kulturtidskrift. Prissumman på 1.500 euro utdelades under Konstens natt i Helsingfors den 22.8.2013. Eos hör till de tidskrifter i Finland som redan blivit något av en tryckt institution. Grundad 1893 har den hört till den finländska barn- och ungdomskulturen under en smärre evighet. Eos lyckas fortfarande ...
 • Eos ny medlem
  Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf godkändes som medlem i Tidskriftscentralen 24.9.2011. Förbundet ger ut barntidningen Eos.