Om

Tidskriftscentralen rf gör de finlandssvenska kulturtidskrifterna synliga sedan 2004. Vi finns på bok- och biblioteksmässor, på kaféer, på olika kulturevenemang och på webben.

STYRELSE FÖR ÅR 2023:

Anna-Lena Palomäki, ordförande
Anne Manner, vice ordförande
Metha Skog
Christoffer Steffansson
Ursula Vuorenlinna

 


Detta har vi gjort:

Verksamhetsberättelse för år 2019

Verksamhetsberättelse för år 2018

Verksamhetsberättelse för år 2017

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2010

Verksamhetsberättelse för år 2009

Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelse för år 2007

2006

 • Webbprojekt
 • Hans Ruin-essätävlingen (jurymedlem, publicering av bidrag)
 • Tidskriftsgalleri i Kabelfabriken (i samarbete med Kultti)
 • Samarbete med Kultti (strategiskt kring bidrag, praktiskt kring kampanjer)
 • Samarbete med Sverige; deltagande i Textmässa, Bok& bibliotek
 • Biblioteks- och skolkampanj i Finland
 • Sommarkafékampanj (en fortsättning på den lyckade satsningen sommaren 2005)
 • Bokmässor i Åbo, Helsingfors
 • Föreningsmässan i Vasa i september
 • Övriga evenemang

2005

 • T-centralen byter namn till Tidskriftscentralen och ordnar en studieresa till Malmö, Göteborg och Stockholm.
 • Medlemskap i tidskriftsverkstäderna i Sverige
 • Egen grafisk profil
 • Gemensamma annonser
 • Sommarkaféprojekt
 • Hbl-annons
 • Bokmässor
 • Webbprojekt inom Kulturhuset Ab

2004

 • Nätverket T-centralen grundas i januari med sju tidskrifter: Ad Lucem, Astra Nova, Filmjournalen, Kontur, Magasin Brun, Ny Tid och Pajazzo.
 • T-centralen prodcerar en gemensam broschyr, ett tidskriftsställ, en hylla för Luckan och deltar i flera evenemang; bl.a litteraturdagarna i Mariehamn och Helsingfors Bokmässa.
 • Finsk tidskrift, Horisont och Nya Argus kommer med i samarbetet. T-centralen deltar i LittFest i Vasa.
 • I november ordnas också ett seminarium med svenska och danska kolleger.

2003

 • Svenska kulturfonden beställer en utredning om kulturtidskrifternas situation.
 • Chefredaktörerna Maria Antas, Astra Nova och J-E Andelin, Ny Tid skriver T-centralenrapporten.
 • Svenska kulturfonden beviljar treåriga ”julklappspengar” till nio tidskrifter i december 2003.
 • Svenska kulturfonden beställer en utredning om kulturtidskrifternas situation.