Fredsposten

Klicka på bilden för att läsa ett provnummer av Fredsposten

Klicka på bilden för att läsa ett provnummer av Fredsposten

    • Fredsposten grundades i slutet av år 1926 av Edvin Stenwall i Närpes. Tidskriften ges numera ut av Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund r.f., Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys r.y. Tidskriften fungerar som ett språkrör på svenska för fredsrörelsen i Finland och är även en kanal för information och debatt om aktuella händelser i världen. Tidskriften publicerar även lyrik och recensioner av bl.a. böcker och teater. Fredsposten är miljömärkt med Svanen fr.o.m. nr 4/2010.
   • 4 nr/år
   • Prenumerationer och lösnummer: Christian Lång, e-post christian (at) fredsposten .fi
   • Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christian Lång, e-post christian (at) fredsposten .fi
   • Lokalredaktörer: Sirpa Aitosalo (Helsingfors), Rita Nordström-Lytz (Närpes) och Susann Simolin (Mariehamn)
   • Stadigvarande medarbetare: Mikael Böök, Siw Handroos-Kelekay och Jatta Krug

Nyheter om Fredsposten