Presens

Klicka på pärmen för att läsa ett provnummer av Presens

Klicka på pärmen för att läsa ett provnummer av Presens

  • Presens var en svenskspråkig tidskrift som uppkom bland Helsingfors universitets litteratur- och filosofistuderande. Grundad 2010.
  • 2012–2018 gavs Presens ut av Finlands svenska litteraturföreningar rf.

Nyheter om Presens

  • Utgivningen av Presens upphör Utgivningen av Presens upphör på grund av uteblivna understöd och ny linje hos en av de större bidragsgivarna. Nr 4/2018 är sista numret. Ledare: Nutid blir dåtid
  • PRESENS SÖKER NY CHEFREDAKTÖR Presens söker ny chefredaktör fr.o.m. nr 3/2015 (arbetet inleds under våren). Presens utges av Finlands svenska litteraturföreningar rf och utkommer med fyra nummer per år. Fritt formulerade ansökningar skickas till christian (at) presens . fi senast 19.3. I uppgifterna ingår bland annat: – Svara på mejlförfrågningar om bidrag till Presens – Ta emot text och bildbidrag per mejl – ...
  • Sorgebud Tidskriftscentralen har nåtts av sorgebudet att vår styrelsemedlem och tidigare vice ordförande Fredrik Therman avled lördag 23.8.2014. Fredrik var också lokalredaktör och tidigare chefredaktör för Fredsposten.
  • Vi lever! Vi lever! Ryktet om printens död är förhastat, åtminstone för tidskrifternas del Helsingfors bokmässa Edith Södergan-scenen, lördagen 26.10. kl 11.30 Deltagare: Sara Eriksson, chefredaktör för Astra Trygve Söderling, huvudredaktör för Nya Argus Heidi von Wright, chefredaktör för Presens Kaj-Gustaf Bergh, vd för Föreningen Konstsamfundet Moderator: Thomas Rosenberg