Astra är årets kvalitetstidskrift hos Kultti

Astra har valts till årets kvalitetstidskrift av vår systerorganisation Kultti.

Bland prismotiveringarna står bland annat att “Astra har ett fräscht, öppet och internationellt grepp. Utformningen är underbar och egen, dessutom är den luftig, trots att sidorna är tjocka. Alla som är av den åsikten att feminism inte längre behövs borde läsa några sidor av Astra.”

Priset delas ut till en kultur-, opinions- eller vetenskapstidskrift av god kvalitet, och delas ut av Kultti för tionde gången i år. Priset är 2 000 euro.

Till prisjuryn hörde filosofen Tuomas Nevanlinna, docent Maija Töyry, författaren och bildkonstnären Katariina Souri samt fotografen Tuomo Manninen.

Tidskriftscentralen gratulerar Astra och önskar lycka till i den nordiska tidskriftstävlingen senare i år!

PRESENS SÖKER NY CHEFREDAKTÖR

Presens söker ny chefredaktör fr.o.m. nr 3/2015 (arbetet inleds under våren). Presens utges av Finlands svenska litteraturföreningar rf och utkommer med fyra nummer per år. Fritt formulerade ansökningar skickas till christian (at) presens . fi senast 19.3.

I uppgifterna ingår bland annat:
– Svara på mejlförfrågningar om bidrag till Presens
– Ta emot text och bildbidrag per mejl
– Läsa genom bidrag och ge ändringsförslag i fall det finns behov av det
– Kontakta människor (skribenter, konstnärer/fotografer, serietecknare) om eventuell medverkan i Presens
– Göra intervjuer eller kontakta andra för att göra intervjuer
– Skriva recensioner eller kontakta recensenter, samt skicka böcker (andelen recensioner i Presens har inte varit så stor)
– Sammanställa notiser
– Sammanställa lista över medverkande för varje nummer
– Sammanställa adresslista för medverkande i varje nummer
– Göra sidschema för numret
– Samarbeta med grafikern, komma till fungerande lösningar för siduppdelning
– Korrekturläsa

Under den tid Heidi von Wright arbetat med Presens har ungefär en tredjedel till hälften (ibland lite mer) av materialet i numren varit sådant som kommit in utan förfrågan. Därtill har det kommit in en hel del texter som inte gått att publicera i Presens på grund av att de varit för långa (noveller på 12-15 sidor).  Det har alltså krävts att Heidi skickat ut en hel del förfrågningar och beställt material. Hon har försökt begränsa arbetet till max 60 h per nummer. För något nummer har det blivit mer, för andra mindre beroende på hur många texter hon själv skrivit för numren, samt hur effektiv kommunikationen med medverkande varit.

http://www.presens.fi
http://www.facebook.com/presens.fi
http://www.litteraturforeningarna.fi

Kvalitetspris till Tidskriften Skärgård

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har delat ut kvalitetsprisen för kulturtidskrifter. Priserna på 10 000 euro gick till tidskrifterna Skärgård och Esitys.

Enligt kulturminister Pia Viitanen är Finlands fält av kulturtidskrifter omfattande och omväxlande. Medborgarnas aktivitet, tillgången till kultur och de många olika rösterna inom kulturfältet är enligt Viitanen oerhört viktiga. Kulturtidskrifterna upprätthåller en mycket viktig och mångsidig samhällelig diskussion i Finland.

– Det är viktigt att också mindre grupper aktörer som kanske delvis verkar i marginalen blir sedda och får sin röst hörd. Kulturtidskrifterna ifrågasätter självklarheter och de engagerar sig. De är utmanare, stigar som leder till ett mångfaldigt och interaktivt Finland, sade Viitanen.

Enligt kulturminister Viitanen befinner sig kulturtidskrifterna i en ny situation på grund av brytningsskedet inom medievärlden. – I och med att informationskanalerna ökar har människor allt lättare att komma åt innehåll. Det här innebär nya möjligheter också för kulturtidskrifter när det gäller att nå en ny publik. Samtidigt har mängden innehåll på internet vuxit explosionsartat. En sak är ändå klar: det skrivna ordet väger tungt.

Kulturtidningsnämndens prismotivering

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård är en tidskrift som kombinerar historia och nutid i sin beskrivning av livet i skärgården och kustområdena. Tidskriften dokumenterar inte enbart skärgårdslivet och är inte ett fönster till en exotisk värld. Det är en kulturtidskrift i ordets vida bemärkelse: tidskriften ger sin läsare en mångdimensionell bild av ett visst levnadssätt i fråga om såväl det materiella som det immateriella livet och dess förändringar.

Tidskriftens temanummer uppvisar oerhört engagerat redaktionsarbete där ett fint bildmaterial stöder ett innehållsmässigt mångsidigt artikelutbud av hög kvalitet och där det litterärt estetiska och det vetenskapliga för en dialog sinsemellan. Läsaren återvänder ofta till gamla nummer för att läsa någon artikel på nytt eller bara för att bläddra i tidskriften, ifall man ännu skulle hitta något nytt och intressant. Genom sin yrkesskicklighet och hängivenhet är Skärgård är ett gott exempel för flera kulturtidskrifter som verkar vara gjutna i samma form och som specialiserat sig på endast ett snävt ämnesområde. Skärgård för tankarna till yrkesskickligheten hos en träsnidarmästare i traditionellt träbåtsbygge.

Arkitektur DK är årets nordiska kulturtidskrift

Årets nordiske kulturtidsskrift 2014

DANSK VINNER AV ÅRETS NORDISKE KULTURTIDSSKRIFT 2014

Arkitektur DK

Sjefredaktør: Sanne Wall-Gremstrup

Prisutdeling på Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren, lørdag 11. oktober kl. 18.00
v/Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord

Utdelingen inngår i Tidsskriftdagen 2014

Årets nordiske kulturtidsskrift nomineres hvert år fra Årets tidsskrift i alle nordiske land. I år gikk Danmark av med seieren i konkurransen mot «Horisont» og «Huili» fra Finland, «Med andra ord» fra Sverige og Musikkmagasinet «ENO» fra Norge.

Juryens begrunnelse:

«Arkitektur DK er et flott tidsskrift med konstruktive og nysgjerrige innfallsvinkler på arkitektur og byplanlegging fra et globalt, sosialt perspektiv. Her er gode tekster av høy kvalitet, og som tilbyr fordypning og allmenn opplysning om en virksomhet som påvirker oss alle i vår hverdag.»

Juryen har bestått av: Malin Krutmeijer (Sverige), Peter Nielsen (Danmark), Siri Lindstad (Norge) og Bitte Westerlund (Finland).

Prisen ble første gang delt ut i 2009, til det norske litteraturtidsskriftet Vinduet.  Året etter vant norske Syn og Segn, og i 2011 det norske litteraturtidsskriftet Bokvennen. Etter tre norske har Danmark innkassert tre strake seire på rad: Litteraturtidsskriftet Standart i 2012, tidsskriftet Den blå port i 2013, og nå Arkitektur DK (Twentyfirst f.o.m. 2014)

Prisen vil tas imot av Adrian Täckman, redaksjonell designer.

 

Om årets vinner:

Første udgave af Arkitektur DK udkom i februar 1957 som søster til tidsskriftet Arkitekten. I Danmark boomede velfærdsbyggeriet og den nye arkitektur krævede et selvstændigt magasin.

Det dobbeltsprogede Arkitektur DK (Dansk og Engelsk) har gennem tiderne haft store markante temanumre, som et af sine kendetegn; Om nyt boligbyggeri, regional arkitektur, kulturbyggeri, museer, men også med historiske perspektiver i forbindelse med restaureringer eller med dokumenterende og debatskabende karakter fx om bydel Christiania i København. Også nye betydningsfulde bygningsværker og historiske begivenheder, som fx Kunstakademiets 250 års jubilæum er blevet markeret i Arkitektur DK.

Alle udgivelser har rummet principielle artikler om kulturelle og arkitektoniske strømninger i samfundet samt konkrete arkitekturanalyser af de udvalgte værker.

Arkitektur DK´s afløser, “Twentyfirst”, udkom i 2013, og er beslægtet med forgængeren. Men nu lægges vægten i højere grad på velfærdsdesign under en mere overordnet vinkel; større artikler om byudvikling, sociologi og politik veksler med dybtgående interviews med internationale designere, filosoffer og planlæggere. Hertil kommer kronikker og essays, som medvirker til at fastholde og styrke ideen om et kulturmagasin, med rødder i byplanlægning, arkitektur og design.

 

Kontaktinfo til Arkitektur DK: Sanne Wall-Gremstrup, sjefredaktør.

E-post: swg@arkfo.dk

 

Kontakt i Norge: Norsk tidsskriftforening, Bente Riise, leder.

E-post: bente.riise@samlaget.no Mobil: + 47 90 58 48 38.

 

Prisen deles ut på Tidsskriftdagen 2014 på Litteraturhuset i Oslo.

Se programmet her: www.tidsskriftforeningen.no

Sorgebud

Tidskriftscentralen har nåtts av sorgebudet att vår styrelsemedlem och tidigare vice ordförande Fredrik Therman avled lördag 23.8.2014. Fredrik var också lokalredaktör och tidigare chefredaktör för Fredsposten.

Horisont firar 60 år

Välkommen på Horisonts 60-årsjubileum lördagen den 13.9.2014 kl. 18 i Vasa.

18.00 MOTTAGNING
Vasa Arbis, Kyrkoesplanaden 15
Hälsningsord: Ordförande Patrick Tiainen
Festtal: Forskare, PL Kjell Herberts
Utgivning av jubileumsantologin Vertikal 3 med temat Horisonter
Utdelning av stipendium ur Kaj Hagmans fond
Utdelning av stipendium ur Nadeschda Martinoffs fond till Hagar Olssons minne

19.00 EDITH – SKRATTANDE STRIMMA AV EN SCHARLAKANSSOL
Wasa Teater, Sandögatan 7

20.30 BUFFET
Vasa Arbis, Kyrkoesplanaden 15

Meny
Kryddiga kycklingspett med dipp
Snitt med gravad laxmousse
Citrusmarinerad grisfilé
Cole Slaw
Grönsallad
Pastasallad

Den som vill gratulera Horisont kan göra en inbetalning till Kaj Hagmans fond: IBAN FI55 4970 0010 1161 58 och BIC HELSFIHH. Kontot tillhör Svenska Österbottens litteraturförening rf. Skriv ”Horisont 60″ i meddelandefältet. Fonden stödjer österbottniska författare eller journalister som gör en insats för den finlandssvenska kulturen.

Anmälan senast den 3.8.2014 till e-post christian (at) horisont .fi eller adress Svenska Österbottens litteraturförening rf, Wolffskavägen 36 / F11, 65200 VASA, Finland. Meddela eventuella allergier och dieter vid anmälan.

PRIS: 42 € (23 € utan teaterbiljett).

BEVARA PAPPERSTIDSKRIFTEN!

Utlåtande från Tidskriftscentralens årsmöte i Mariehamn den 23.3.2014

BEVARA PAPPERSTIDSKRIFTEN!

Digitaliseringen hotar papperstidskriftens existens. Tidskriftscentralens årsmöte hoppas på att understöden till kulturtidskrifterna inte styrs från pappersformat till digitalformat. Ett stöd för digitala lösningar bör vara ett extra understöd utöver de normala tidskriftsstöden.

Digitala lösningar fungerar kanske med dagstidningar, men inte med kulturtidskrifter. Kulturtidskriften behöver vara i pappersformat annars devalverar man kulturtidskriftens värde. Tidskriften bör vara en fysisk produkt. Det är roligt och värdefullt att få en papperstidskrift genom brevluckan. Att få en pdf på e-posten blir bara “ännu ett mejl”. Fotografier gör sig också mycket bättre i tryck än på en dataskärm.

Digitalisering kan också innebära att man inte längre har prenumerationer eller en definierad läsekrets. Kulturtidskriften blir en gratistidning, som ingen mera uppskattar. Eller som Trygve Söderling uttrycker det i Nya Argus nr 3/2014: “En nättidning läst av en diffus svärm surfande läsare är bara en bloggare bland andra.”

En eventuell digitalisering bör komma från gräsrötterna och vara frivillig.

Tidskriftscentralen rf, TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Jubilerande Horisont är årets kulturtidskrift 2014

Det fjärde finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 3.000 euro tilldelades
igår kväll på Mariehamns litteraturdagar till kulturtidskriften Horisont, som i år fyller 60 år. Pristävlingen ordnades av Tidskriftscentralen rf och vinnaren har i år utsetts av författaren, journalisten och historikern Herman Lindqvist. Akademiska Bokhandeln har stått för halva prissumman.

Lindqvists motivering:
“Den som vill höja sig över tidens ytliga mediebrus, den som vill veta mer än vad Youtube och Wikipedia förmedlar, den ska läsa Horisont, tidskriften som i sextio år lyft kulturtörstande finlandssvenskar högt över horisonten in i kulturens, litteraturens och konstens värld. Många författare har fått sina första trevande försök publicerade i Horisont. Tidskriften blev från början en brygga ut i världen. Här har den vetgirige kunnat följa vad som rör sig inte bara inom den finlandssvenska litteraturen utan även långt bortom Österbottens horisont. Tidigt kom även rikssvenska författare att söka sig till Horisont med artiklar och bidrag som inte publicerats på kultursidor i dagspressen. Allt detta har Horisont lyckats med samtidigt som tidskriften blivit allt vackrare att se på, en skön läsupplevelse. En österbottnisk kulturtidning som med sin skärpa och kvalitet läses i hela Norden.”

Horisont är en allålderstidskrift för dem som är intresserade av det utvidgade textbegreppet. Den är en österbottnisk tidskrift för tidlös och bred bevakning av litteratur och kultur, med nordisk räckvidd och internationellt perspektiv. Tidskriften utges sedan år 1954 i Vasa av Svenska Österbottens litteraturförening rf.

Horisont blir i och med priset Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska kulturtidskriftstävlingen som i år delas ut i Norge.

Tidskriftscentralen rf, TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

DSCF1719

Författaren Herman Lindqvist och Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång delade ut årets kulturtidskriftspris till kulturtidskriften Horisont. Språkröret Birgitta Snickars von Wright från Svenska Österbottens litteraturförening rf tog emot priset på tidskriftens vägnar. Foto: Tom Eckerman.