Drygt en miljon euro till kulturtidskrifter

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1 145 000 euro i understöd till kulturtidskrifter. 148 tidningar fick 906 750 euro för redaktions- och tryckkostnader, 14 000 euro för att utveckla tidskriften, 82 000 euro för redigering av tretton webbtidskrifter och 92 000 euro att främja upplagan.

Det största stödet gick till paraplyorganisationen för kulturtidskrifter Kultti ry, som fick 67 000 euro för att stödja upplagan. Tidningen Teatteri&Tanssi fick 40 000 euro, tidningarna Voima och Ny Tid 35 000 euro, tidningarna Nuori Voima och Kritiikki 28 000 euro, tidningen Niin & Näin 27 000 euro, tidningen Kaltio 25 000 euro och tidningen Taide 23 000 euro.

Tidskrifter som utkommer i Finland, huvudsakligen är avgiftsbelagda och inte är av dagstidningstyp och som för en samhällelig debatt om kultur, vetenskap, konst eller religiöst liv kan för understöd.

Understöd kan beviljas utgivaren av en kulturtidskrift för att täcka kostnader för utveckling, redigering, tryck, distribution och transport, under förutsättning att tidskriften utkommer regelbundet och har utkommit i minst ett års tid.

Understöd kan även beviljas för att främja en kulturtidskrifts upplaga, utveckla dess webbplats eller en webbtidskrift samt för samarbets- och andra utvecklingsprojekt, bland annat i fråga om redigering, marknadsföring och försäljning av tidskriften samt för att utveckla innehållet i den och för internationellt samarbete.

Undervisningsministeriet beviljar understöden efter att ha hört nämnden för kulturtidskrifter.

Beviljade understöd för år 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *