BEVARA PAPPERSTIDSKRIFTEN!

Utlåtande från Tidskriftscentralens årsmöte i Mariehamn den 23.3.2014

BEVARA PAPPERSTIDSKRIFTEN!

Digitaliseringen hotar papperstidskriftens existens. Tidskriftscentralens årsmöte hoppas på att understöden till kulturtidskrifterna inte styrs från pappersformat till digitalformat. Ett stöd för digitala lösningar bör vara ett extra understöd utöver de normala tidskriftsstöden.

Digitala lösningar fungerar kanske med dagstidningar, men inte med kulturtidskrifter. Kulturtidskriften behöver vara i pappersformat annars devalverar man kulturtidskriftens värde. Tidskriften bör vara en fysisk produkt. Det är roligt och värdefullt att få en papperstidskrift genom brevluckan. Att få en pdf på e-posten blir bara ”ännu ett mejl”. Fotografier gör sig också mycket bättre i tryck än på en dataskärm.

Digitalisering kan också innebära att man inte längre har prenumerationer eller en definierad läsekrets. Kulturtidskriften blir en gratistidning, som ingen mera uppskattar. Eller som Trygve Söderling uttrycker det i Nya Argus nr 3/2014: ”En nättidning läst av en diffus svärm surfande läsare är bara en bloggare bland andra.”

En eventuell digitalisering bör komma från gräsrötterna och vara frivillig.

Tidskriftscentralen rf, TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *