Författararkiv: admin

Astra söker ny chefredaktör!

Astra söker ny chefredaktör!

Är du intresserad av ett kreativt feministiskt arbete där du får förverkliga dina ambitioner och visioner? Sök jobbet som Astras chefredaktör!

Som chefredaktör ska du, i samarbete med resten av redaktionen och Astras styrelse, bland annat:

– Planera och koordinera arbetet med tidskriften, idea fram innehåll, kontakta skribenter och hålla kontakt med medarbetare.

– Redigera innehåll och korrekturläsa texter.

– Själv producera innehåll i mån av vilja och tid.

– Planera och genomföra olika evenemang som till exempel bokmässor och releasefester.

– Upprätthålla och utveckla Astras kontaktnät och olika samarbeten i Finland och Norden.

– Upprätthålla och utveckla Astras närvaro i sociala medier.

– Tillsammans med styrelsen ansvara för Astras finansiering, bland annat genom att ansöka om understöd.

– Vara feminist.

Anställningen är tvåårig, från 1.6.2014 till 31.5.2016. Arbetet är på deltid och lönen är i form av ett arvode per nummer (4 nr/år).

Ansökan ska vara inlämnad senast den 3.3.2014 och bestå av cv, en fritt formulerad ansökan samt en A4 där du kort skisserar upp idéer och planer för hur Astra skulle se ut och utvecklas med dig vid rodret. Det är också möjligt att söka jobbet tillsammans med en eller flera personer. Ansökan skickas per mail till astra@astra.fi.

Frågor? Kontakta astra@astra.fi eller ring 040-778 32 50.

Årets nordiska kulturtidskrift 2013

IMG_3299Det femte nordiska kulturtidskriftspriset på 500 euro tilldelades den 25.10.2013 på Helsingfors bokmässa till den danska tidskriften Den Blå Port. Priset överräcktes av tidigare statsministern Paavo Lipponen, riksdagsledamoten och förre kulturministern Stefan Wallin och Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång. Ordförande Ivan Rod från Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter tog emot priset på tidskriftens vägnar. Foto: Martin Karlsson.

Den fristående juryn består av en person från varje deltagande land. I år av Lene Andersen, författare, filosof och förläggare, Danmark; Ralf Andtbacka, författare, lärare och redaktör på Ellips förlag, Finland; Siri Lindstad, journalist på tidskriften Forskerforum och f.d. redaktör för Fett, Norge; Thomas Breitenstein Millroth, fil. dr, konsthistoriker, författare och kritiker, Sverige.

Priset delas ut i Nordisk Kulturtidskriftsförenings regi och i år stod den finlandssvenska föreningen Tidskriftscentralen för arrangemangen. Nominerade till priset är de respektive ländernas nationella vinnare. Utöver Den Blå Port var Eos (Finland), Ulkopolitiikka (Finland), Paletten (Sverige) och Vagant (Norge) nominerade.

Nordisk kulturtidskriftsförening, NKTF, grundades 2004 och har som mål att:
* nå ut till nya läsare i hela Norden genom ökad representation och marknadsföring;
* fungera som en knutpunkt för utbyte och dialog mellan kulturtidskrifter och därigenom stärka deras närvaro i en nordisk offentlighet;
* förbättra förhållandena för de nordiska kulturtidskrifterna, genom att med en samlad röst driva gemensamma intressefrågor.

Juryns motivering:
“Danska Den Blå Port är en tidskrift som lyckas fånga litteraturen här och nu, samtidigt som texterna känns tidlösa och evigt aktuella. Den är ambitiös och navigerar med säkerhet och elegans i tidens intellektuella farvatten. Den står den konstnärliga processen nära; teorin blir inte ett självändamål som överskuggar den skapande handlingen och drivkraften.

Det visuella uttrycket är dämpat och anspråkslöst, nästan blygsamt och blekt, i klassiskt vacker form. Men när man börjar bläddra, tar det inte lång tid innan orden gnistrar, bubblar och sjuder på och mellan raderna. Den Blå Port ger en lust att läsa mer, mer och mer, inte bara tidskriftens egna texter, men också böcker av alla slag, andra tidskrifter, pamfletter, broschyrer. Den lyckas göra det poetiska politiskt och det politiska poetiskt.

Tidskriften innehåller mycket ny dansk litteratur, sidorna svämmar över av fantastiska bidrag av aktuell litteratur och också artiklar som dyker ner i aktuella språkligt-konstnärliga teman, som t.ex. Morten Söndergaards ”ordapotek”. Den Blå Port är ännu en företrädare för en lång folkbildande kulturivrande tradition, där grundförutsättningen är själva ämnet. Lågmält, viskande, men med en andedräkt het av iver.”

Ikaros söker en chefredaktör

Tidskriften Ikaros söker en chefredaktör som tillsammans med redaktionen vill
jobba med en prisbelönt tidskrift om människan och vetenskapen.

Av chefredaktören förväntas intresse för vetenskap och samhällsfrågor.
Chefredaktören behöver vara en van skribent och en god organisatör. Tidigare
erfarenhet av tidskriftsarbete är en fördel.

Som chefredaktör får du bland annat möjlighet till att utveckla din kreativitet
och dina ledaregenskaper. För uppdraget, som är på deltid, betalas ett arvode
(600 euro/nr). Ikaros utkommer med fyra nummer per år. Om du vill kan du dela
på chefredaktörsskapet med en av de nuvarande chefredaktörerna, Sara Nyman, i
vilket fall ni delar på arvodet.

Uppdraget inleds 1.1.2014. Ansökan skickas senast 1.12.2013 med en beskrivning
av dig och din arbetserfarenhet samt en motivering varför du skulle passa som
chefredaktör för Ikaros.

Ansökningar riktas till FBF:s verksamhetsledare Jonas Ahlskog, fbf@kaapeli.fi.
För mer information om uppdraget, kontakta Jonas Ahlskog eller redaktionsmedlem
Hugo Strandberg, hugo.strandberg@abo.fi.

För mer information om Ikaros: http://www.fbf.fi/ikaros/.

Vi lever!

Vi lever!
Ryktet om printens död är förhastat, åtminstone för tidskrifternas del

Helsingfors bokmässa
Edith Södergan-scenen, lördagen 26.10. kl 11.30

Deltagare:
Sara Eriksson, chefredaktör för Astra
Trygve Söderling, huvudredaktör för Nya Argus
Heidi von Wright, chefredaktör för Presens
Kaj-Gustaf Bergh, vd för Föreningen Konstsamfundet

Moderator: Thomas Rosenberg

Ad Lucem söker en chefredaktör

Ad Lucem söker en chefredaktör som tillsammans med redaktionen vill jobba med en traditionsrik, obunden och frisinnad tidskrift för livsåskådning och kultur.

Av chefredaktören förväntas intresse för livsåskådning, aktuella samhällsfrågor och kultur. Chefredaktören behöver vara en van skribent. Tidigare erfarenhet av tidskrifter och journalistik är en fördel.

Som chefredaktör får du bland annat möjlighet till att utveckla din kreativitet och dina ledaregenskaper. För uppdraget, som är på deltid, betalas ett arvode (300 euro/nr).

Uppdraget inleds så snart som möjligt. Ansökan skickas senast 8.10.2013 med en beskrivning av dig och din arbetserfarenhet samt en motivering varför du skulle passa som chefredaktör för Ad Lucem.

Ansökningar riktas till FKS generalsekreterare Marjo Salmela, paasihteeri@sky-fks.fi. För mer information om uppdraget, kontakta redaktionsmedlem Martina Huhtamäki, martina.huhtamaki@helsinki.fi eller ombrytare Fredrika Biström, bistrom@gmail.com.

För mer information om Ad Lucem: http://www.adlucem.fi/

Eos blev årets kulturtidskrift

Riksdagsledamot och f.d. kulturminister Stefan Wallin har utsett Eos till årets kulturtidskrift. Prissumman på 1.500 euro utdelades under Konstens natt i Helsingfors den 22.8.2013.

Eos hör till de tidskrifter i Finland som redan blivit något av en tryckt institution. Grundad 1893 har den hört till den finländska barn- och ungdomskulturen under en smärre evighet.

Eos lyckas fortfarande väl med sin lindans i barnens och tonåringarnas värld. Att behandla teman som samlevnad, rusmedel, sunda levnadsvanor och den ofta ganska ruggiga verkligheten på internet utan att bli mästrande är en verklig balansgång. Detta lyckas Eos med i en lättöverskådlig layout, som kombinerar allvar med glättighet. Tecknade bilder, lokala infallsvinklar och ett jordnära grepp om verkligheten ger tidningen och dess budskap en vardaglig förankring, som de flesta barn och unga säkert känner igen.

Eos lyckas också i lämpliga doser väva in aktuella samhälleliga frågor, som ofta kan kännas abstrakta och direkt svåra för ett barn. Ett lyckat exempel på denna pedagogik är helsidesartikeln inför presidentvalet, som ingick i nummer 1/2012.

Årets pris går till ett med samtiden synkroniserat alster utrustat med ett tidslöst uppdrag  och med rollen som en tryckt stafettpinne, från generation till generation, i Svenskfinland.

Eos ges ut av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf.

IMG_9692

Riksdagsledamot och f.d. kulturminister Stefan Wallin delar ut pris för årets kulturtidskrift till webbredaktör Sonja Rosbäck från Eos. Till höger Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång. Foto: Hilda Forss.

 

 

Horisont har fått en webbredaktör

Från och med 2013 är Hilda Forss webbredaktör för Horisont. Hon ansvarar för innehållet på Horisonts nya hemsida och sköter också om Horisont på Facebook. En del material från den tryckta tidskriften läggs ut på hemsidan och hemsidan kan också få material som inte finns i den tryckta versionen. I stort sett alla recensioner kommer att finnas på hemsidan.

Drygt en miljon euro till kulturtidskrifter

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1 145 000 euro i understöd till kulturtidskrifter. 148 tidningar fick 906 750 euro för redaktions- och tryckkostnader, 14 000 euro för att utveckla tidskriften, 82 000 euro för redigering av tretton webbtidskrifter och 92 000 euro att främja upplagan.

Det största stödet gick till paraplyorganisationen för kulturtidskrifter Kultti ry, som fick 67 000 euro för att stödja upplagan. Tidningen Teatteri&Tanssi fick 40 000 euro, tidningarna Voima och Ny Tid 35 000 euro, tidningarna Nuori Voima och Kritiikki 28 000 euro, tidningen Niin & Näin 27 000 euro, tidningen Kaltio 25 000 euro och tidningen Taide 23 000 euro.

Tidskrifter som utkommer i Finland, huvudsakligen är avgiftsbelagda och inte är av dagstidningstyp och som för en samhällelig debatt om kultur, vetenskap, konst eller religiöst liv kan för understöd.

Understöd kan beviljas utgivaren av en kulturtidskrift för att täcka kostnader för utveckling, redigering, tryck, distribution och transport, under förutsättning att tidskriften utkommer regelbundet och har utkommit i minst ett års tid.

Understöd kan även beviljas för att främja en kulturtidskrifts upplaga, utveckla dess webbplats eller en webbtidskrift samt för samarbets- och andra utvecklingsprojekt, bland annat i fråga om redigering, marknadsföring och försäljning av tidskriften samt för att utveckla innehållet i den och för internationellt samarbete.

Undervisningsministeriet beviljar understöden efter att ha hört nämnden för kulturtidskrifter.

Beviljade understöd för år 2013