Presens

Klicka på pärmen för att läsa ett provnummer av Presens

Klicka på pärmen för att läsa ett provnummer av Presens

  • Presens är en svenskspråkig tidskrift som uppkom bland Helsingfors universitets litteratur- och filosofistuderande. Grundad 2010.
  • Fr.o.m. 2012 ges Presens ut av Finlands svenska litteraturföreningar rf.
  • Chefredaktör: Anders E. Larsson, anders ( )presens. fi
  • Prenumerationer, lösnummer: Christian Lång, chris ( ) presens. fi
  • Finlands svenska litteraturföreningar rf, Wolffskavägen 36 / F11, 65200 VASA.
  • www.presens.fi

Nyheter om Presens